היום @ בית הכנסת הגדול, ה׳ באדר ה׳תשע״ח

שחרית06:00בית הכנסת היכל יעקב (חזון עובדיה)
07:50בית המדרש באר מרים
הדף היומי09:00בית המדרש באר מרים
מדרש, הלכה, ועוד10:00בית המדרש באר מרים
מנחה13:00בית המדרש באר מרים
17:09בית הכנסת היכל יעקב (חזון עובדיה)

שבת הבאה @ בית הכנסת הגדול: פרשת תצווה

הדלקת נרות16:56
מנחה
וקבלת שבת
17:15
שחרית07:55
מנחה17:05
סעודה שלישיתלאחר מנחהנתרמה ע"י "קרן דניאלי" לזכר דניאלי זוננפלד ע"ה
צאת השבת18:16

שבת הבאה @ בית הכנסת היכל יעקב (חזון עובדיה)

עדות המזרח בבניין בית הכנסת הגדול בירושלים

מנחה
וקבלת שבת
17:10שיעור ולאחריו מעריב
שחרית07:15
מנחה17:00שיעור הלכה לאחר התפילה
צאת השבת (רבינו תם)18:46

סיור? ברור.

בית הכנסת נתכבד בביקורכם. קבוצות המעוניינות לסייר בבית הכנסת מתבקשות לתאם זאת מראש. פרטים נוספים כאן.

  • בית הכנסת הגדול
    המלך ג'ורג' 56, ירושלים