בס״ד
ערב שבת מברכים את החודש,

לכל חברי ובאי בית הכנסת הגדול, בית הכנסת ״היכל יעקב״ ובית המדרש ״באר מרים״, ברוכים תהיו.

שבועות רבים נותרו שערי בניין בית הכנסת נעולים. ברוך השם, סממניה של המגפה – כך אנו מקווים – דועכים, ואנו תפילה שרואי השחורות יתבדו !

לאחר דיון ארוך החליטה הנהלת בית הכנסת הגדול, כי לעת הזאת כל הבניין יישאר נעול. ההחלטה, אף לאור הגמשה מסוייגת בהנחיות. לא זה המקום להלאות את הקהל הרחב בשיקולי הנהלת בית הכנסת. ברור שהשיקול היחיד שעמד לנגד עיני ההנהלה הוא שלומם של המתפללים.

על מנת לאפשר שימוש כל שהוא בבניין כה גדול יש צורך בהיערכות אחרת מאשר בית כנסת קטן [חדרי הנוחיות, צוות ניקיון גדול במיוחד, אספקה מתמדת של כל הנדרש על ידי משרד הבריאות, שמירה מוגברת על מנת לבדוק כל מתפלל ומתפלל, לאסור כניסתם של אותם המהווים מקור לסיכון או העלולים להסתכן (בני 65 ומעלה) ועוד קריטריונים רבים אחרים בנוסף לעזרי תברואה, חיטוי ועוד.]

אנו משתדלים ומזמינים ומבקשים אתכם ליטול חלק במימון ההוצאות הגדולות במיוחד שהן מתחייבות.

ההנהלה בודקת עצמה מדי יום ואנו נשוב ונודיעכם הן באמצעות הדאר האלקטרוני והן באמצעות האתר של בית הכנסת על כל שינוי שהוא.

שבת שלום ויום ירושלים שמח

זלי נשיא - נשיא בפועל
שמואל רוזנבלום - יו"ר ההנהלה
דניאל פלאוט- יו"ר ההנהלה