בס״ד
ערב יום כיפור, תשפ״א

יקירי חברי הקהילה,

כל אחד מאיתנו חייב לחשוב ביום הכיפורים, איזה מסר הוא מקבל מהקב״ה ״עם״ הקורונה.   תרשו לי לשתף אתכם בהגיגי.

אומר לנו הקב״ה ״תחצינו פחות - תפנימו יותר״.  והנוסחה הזאת יש בה רבד עשיר של יישומים.

תקשיב ולא רק תדבר. תפנים את מה שאומר האחר ואל תשמע על מנת לענות (להחצין).  אל תתנשא כלפי האחר (להחצין), אלא ״תסתכל לאחר בעיניים״ ותכבד אותו (להפנים).  אל תתפאר במה שיש ובמה שהקב״ה העניק לך  (להחצין),  אלא תשתמש בו בענווה ובצניעות (להפנים).

במילים אחרות יקירי וחברי , הקורונה באה להבהיר לנו כי אנחנו לבד מפני שכשלנו ב״מצוות שבין האדם לחברו״. כי רכלנו, כי דברנו לשון הרע, כי עלבנו, כי לא סלחנו, כי שכחנו שהאחר חשוב לא פחות מאתנו. ואם אין אנו יכולים לנהוג באחר כיאות, הקב״ה מרחיק אותנו ממנו.

ואם הבנתי נכונה, אז לתקן אפשר.  ״זה לא עולה כסף״, והמאמץ – תתפלאו – אינו גדול.  צריך רק לקבל ״על להבא״.  וגם אם ניכשל מעת לעת, לא לוותר, להתחיל מהתחלה.  שהלא ״מות וחיים  ביד הלשון״ [משלי פרק יח, פסוק יא] , ורבא  קבע ״דבעי חיים  [החפץ בחיים] בלישניה [יכול להשיג זאת בלשונו]” [ערכין, דף טו עמוד ב].   המשורר הלאומי שלנו, חיים נחמן ביאליק בהתייחסו לפסוק האמור ממשלי, כך לשונו: -  ״בלי לשון, אין חכמה  אין תורה אין רפואה״. נדרשים אנו להשתמש בלשון- נכון.  נחשפנו לאתגר ואנו עוד לא עמדנו בו.  המחלוקות, העימותים, דרך הטחת הביקורות, הפכו דבר שבשגרה.  ״הכל מותרין לך״ - הוא לנו לכישלון. ואת הכישלון הזה אפשר לעצור.  כל אחד ואחר מאתנו יכול וצריך לשמש דוגמא ליחיד ודוגמא לצבור. שאפשר וצריך אחרת.

השנה נתפלל תפילה אתגרית יותר,  עמוקה יותר, אישית יותר. כן, מופנמת יותר.  על מנת שבשנה הבאה נתפלל ״ברוב עם הדרת מלך״.  כשאנו אוהבים יותר ואהובים יותר, סובלניים יותר, מאוחדים יותר, מפנימים האחד את הטוב שבשני. לקיים אמרתו של החכם מכל אדם ״שנאה תעורר מדנים, ועל כל פשעים תכסה אהבה [משלי, פרק י פסוק יב].

אז שנזכה כולנו לחתימה טובה ולשנה של שפע בבריאות ובעצמה כלכלית, של אהבת חינם, של ביחד ולא בלחוד.  במקום להחצין את עצמנו, נחצין את אהבת השם ואהבת האדם, בשנה הבאה ובכל שנה אחרת.

גמר חתימה טובה

זלי יפה,
נשיא בפועל